هزینه ترمیم مو

هزینه ترمیم مو

هزینه ترمیم مو فارغ از تبلیغات و تعداد پرسنل و مکان و فضای یک مرکز بسته به یکی از روش های ترمیم دارد که البته سعی ما این بوده تا حد مقدور از هزینه های سر بار کاسته و فقط هزینه پروتز و اجرت نصب آن را از مشتری دریافت نماییم
شخص پس از مراجعه به مرکز و مشاوره بسته به نوع جنس مو و میزان ریختگی و توضیحاتی در مورد سبک زندگی و فعالیت های روزانه خود میتواند بهترین انتخاب را در مورد شیوه ترمیم خود داشته باشد معمولا هزینه پروتز های مختلف یکسان میباشد و در صورت نیاز شخص به نوع خاصی از پروتز به صورت تمام سر یا با موی بلند یا جو گندمی متفاوت میباشد